275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

ОПС:

Галузь знань:

Спеціальність:

Спеціалізація:

Кваліфікація:

Термін навчання:

Форма навчання:

Перспективи 

подальшого 

навчання:

Перспективи 

працевлаштування:

Може працювати 

на посадах:

В результаті навчання:

"Фаховий молодший бакалавр"

27  "Транспорт"

275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

"Організація та регулювання дорожнього руху"

3152 Інженер з безпеки руху

4 роки після 9 класів

3 роки після 11 класів та ПТНЗ

денна

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний транспортний університет

та в інших ВНЗ

автотранспортні підприємства

органи державного контролю на автомобільному транспорті

проектні організації

інженер з безпеки руху

інспектор шляховий

ревізор з безпеки руху

технік-доглядач

студенти набувають

таких умінь і компетенцій

99%

студентів спеціальності 275.03 «Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)» навчаються на державних місцях

80%

випускників спеціальності 275.03 «Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)» продовжують навчання

за скороченим терміном в університетах України

100%

забезпеченість гуртожитками для студентів спеціальності

275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

30%

студентів старших курсів спеціальності  275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» навчаються за індивідуальним графіком і працюють за спеціальністю

30%/70%

співвідношення теоретичних і практичних занять, які проходять студенти спеціальності 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

70%/30%

співвідношення хлопців і дівчат, які навчаються за спеціальністю 

275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Студенти вивчають спеціалізовані дисципліни:

«Автомобільні перевезення», «Організація дорожнього руху», «Дорожньо-будівельні машини»,

«Транспортне планування міст»,  «Правила та безпека дорожнього руху», «Правове регулювання дорожнього руху», «Технічні засоби організації дорожнього руху», «Автоматичні засоби управління дорожнім рухом», «Технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод», «Економіка та планування організація дорожнього руху», «Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних шляхів», та ін.

Студенти поглиблено вивчають дисципліну «Правила та безпека дорожнього руху»

Студенти вивчають Правила дорожнього руху, основи безпечного керування автомобілем, вплив різних умов на безпеку руху, способи попередження дорожньо-транспортних угод. Навчаються виявити несправності що виникають у процесі експлуатації та навчаються усувати їх

Студенти вивчають дисципліну "Загальний курс транспорту"

Студенти вивчають будову й роботу основних вузлів і механізмів автомобілів,  набувають практичних навичок і вмінь у їх розбиранні, складанні, підготовці до роботи, виявленні неполадок, а також регулюванні.

Студенти вивчають дисципліни "Креслення", "Інженерна та комп'ютерна графіка"

Студенти вивчають основні положення стандартів ЕСКД і ДСТУ, основи  будівельного креслення,

 вчаться читати і виконувати креслення

Студенти вивчають дисципліну "Захист Вітчизни"

      Метою предмета «Захист Вітчизни» є формування в студентів життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину патріотичного виховання.

         Завдання предмета:

  • підготовка студентів до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу;

  • ознайомлення студентів з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров'я;

  • набуття знань про задачі Збройних Сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості; засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, основ медичних знань; здійснення психологічної підготовки молоді до захисту Вітчизни;

  • підготовка студентів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді, служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством.

Студенти вивчають дисципліну "Конструкційні матеріали та основи стандартизації"

Студенти вивчають будову та властивості металів, сплавів, пластмас, основні способи їх обробки

Студенти проходять навчальну «Демонтажно-монтажну» практику в лабораторіях коледжу

Студенти поглиблюють свої знання про будову автомобілів та його агрегатів. Навчаються їх розбирати та збирати, при необхідності, заміняти несправні деталі, та робити регулювання. 

Студенти проходять навчальну практику «Робота служб АТП» на базі автопарку коледжу

Студенти вивчають основні задачі відділу безпеки руху. Вчаться вести документацію з обліку ДТП, вести контроль за водіїв, за технічним станом ДТЗ. Вчаться оформляти документацію з реєстрації ДТЗ, документи на право водіння автомобіля. Вчаться обстежувати дороги, складати схеми організації дорожнього руху, визначати коефіцієнти аварійності, складати акти з підтримки належного стану доріг

Студенти проходять виробничу технологічну практику в автотранспортних підприємствах

       Студенти поглиблюють свої знання про принципи роботи технічних засобів управління дорожнім рухом, організацію роботи відділів дорожнього руху, безпеки руху та охорони праці.

         Закріплюють у виробничих умовах свої вміння вести облік технічних засобів організації і управління, вести графік їх технологічного обслуговування, розслідувати ВТП, складати відповідні документи, організовувати роботу з проведення заходів по зменшенню ДТП.

Студенти проходять виробничу переддипломну практику 

в Управлінні безпеки дорожнього руху

       Студенти поглиблюють свої знання про організацію роботи відділів дорожнього руху, безпеки руху та охорони праці.

       Закріплюють у виробничих умовах свої вміння аналізувати дорожні умови, умови руху, стан аварійності та ДТП. Збирають матеріали для дипломного проектування.

Студенти відвідують спеціалізовані виставки

        Студенти відвідують в Міжнародному виставковому центрі заходи, присвячені комплексному вдосконаленню та розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури - спеціалізовані виставки «ДорТехЕкспо», які щорічно проходить на одному майданчику з Міжнародною спеціалізованою виставкою «КомунТех».

    «ДорТехЕкспо» та «КомунТех» дає змогу комплексно представити техніку, обладнання, матеріали для міського господарства та вулично-дорожньої мережі зокрема.

Студенти приймають участь у виставках технічної та художньої творчості

   Виставки технічної творчості виховують у студентів зацікавленість до науки та техніки, розвивають творчий підхід до роботи, розвивають раціоналізаторські та конструкторські здібності студентів

      Завданням виставок художньої творчості є виявлення та підтримка обдарованих студентів, які своєю творчістю продовжують традиції української та класичної культури, народних ремесел, сприяння розвитку навичок та здібностей студентів у різних видах та жанрах образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, національного та класичного мистецтва, демонстрація творчих досягнень студентів, набуття корисних теоретичних, практичних навичок для подальшої творчої діяльності.

Студенти приймають участь у спортивних секціях

      У коледжі функціонує спортивно-оздоровчий комплекс із спортивним корпусом та залами: тренажерним, атлетичної гімнастики, боротьби, тенісними залами, футбольним стадіоном, тренувальним міні-футбольним майданчиком, гандбольним полем та двома волейбольними майданчиками.

        У вільний від занять час студенти мають змогу займатися у 12 спортивних секціях: волейбол (юнаки, дівчата), баскетбол (юнаки, дівчата), теніс, футбол, крос, легка атлетика, вільна боротьба, гирьовий спорт, шахи.

Студенти займаються у гуртках художньої самодіяльності

    Студенти беруть участь культурно-масових заходах: грі КВН, брейн-ринзі, фестивалі студентської художньої самодіяльності «Студентська весна».

        Протягом навчального року проводяться різноманітні заходи у вигляді бесід, зустрічей, круглих столів, конференцій, театралізованих вистав, конкурсів тощо за напрямками: громадянсько - патріотичне, морально - правове, художньо - естетичне, екологічне, фізичне,   професійно - трудове та сімейно - родинне виховання.

Студенти мають можливість займатися у студії танцю «Арт-драйв»

Студія танцю — це окремий світ - світ рухів, музики, гармонії, дружби та пристрасті.

Це світ, який може змінити життя студентів на краще, підняти настрій, підвищити впевненість у собі, відкрити нові грані власной душі і побачити нові відтінки кольорів світу, допомогти знайти нових знайомих 

Студенти мають можливість займатися у вокальній студії «Зорецвіт»

Вокальна студія – це не лише музичний розвиток студентів, але й розвиток гнучкості та рухливості їх мислення. Впевнене володіння своїм голосом, чисте інтонування та широкий кругозір допоможуть студентам впевнено і комфортно почуватися у будь-якому соціальному середовищі

Студенти беруть участь в тематичних виховних заходах

Виховна робота в коледжі займає провідне місце серед всіх інших не менш важливих напрямів роботи педагогічного колективу.

Головною метою коледжу є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті.

Студенти беруть участь в тематичних конкурсах плакатів

Метою конкурсів є розвиток у студентів вміння до висловлювання власної думки через творчість, виявлення і відзначення найкращих мистецьких робіт конкурсантів

Студенти відвідують Дні відкритих дверей в

Національному університеті біоресурсів і природокористування України

та в Національному транспортному університеті

Обираючи навчальний заклад для продовження навчання за скороченим терміном,  студенти мають бажання дізнатися більше інформації як підготуватися до вступу. Студентів цікавить інформація щодо умов та особливостей навчання, освітніх можливостей і додаткових переваг. 

На Днях відкритих дверей студенти зустрічаються з адміністрацією університетів, отримують відповіді на всі запитання та додатково отримують індивідуальні консультації безпосередньо зі співробітниками приймальних комісій

Студенти, під керівництвом викладачів, 

допомагають в організації паркування автомобілів гостей під час масових заходів у коледжі 

В кінці навчання студенти виконують і захищають дипломний проект

Під час виконання і захисту дипломного проекту студенти використовують і демонструють свої спеціалізовано-професійні компетенції:

  • використовують професійно-профільовані знання в галузі математики (математичної статистики) для статичної обробки експериментальних даних і математичного моделювання організації руху ДТЗ, дослідження ДТП;

  • використовують професійно-профільовані знання і практичні навички для розробки заходів із попередження аварійності ДТЗ, контролю технічного стану ДТЗ, контролю вулично-шляхової мережі, залізничних переїздів, теоретичних основ інформатики та практичного використання комп’ютерних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань в галузі професійної діяльності.

Адреса: вул.Технікумівська 4. смт. Немішаєве  Бородянський р-н. Київська обл. 07854

Тел.: (04577) 41-1-55

Електронна пошта: nat_college@twin.nauu.kiev.ua

Сайт коледжу http://ndak.com.ua/

  • Facebook Social Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now